Отпускане на стипендии за отлични постижения от правителството на Мексико за чужденци през 2022 г.

Информация за стипендиите може да намерите на следния адрес

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785