Медицински университет – Плевен е домакин на XVIII Национален Конгрес по хирургия с международно участие от 6 до 8 октомври

Над 400 специалисти от страната и чужбина ще вземат участие в Националния конгрес по хирургия, който ще се проведе в Медицински университет – Плевен в периода 6-8 октомври 2022 г. Значимият национален форум се провежда под егидата на ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров, а организир на събитието е проф. д-р  Димитър Стойков, председател на Българското хиругическо дружество и на Организационния комитет.  Почетни председатели на конгреса са акад. Григор Горчев и акад. Дамян Дамянов. До сега Плевен е бил домакин на пет национални конференции по хирургия с международно  участие, но за първи път висшето училище е домакин на хирургичен конгрес. Преди четири години проф. д-р Димитър Стойков е избран за председател на Българското хирургическо дружество /БХД/.

SurgeryCongress Banner

На 6 октомври 2022 г. в Телекомуникационния ендоскопски център ще се проведе обучителен курс за млади лекари по роботизирана хирургия от водещите хирурзи от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия, на която МУ-Плевен е партньор. На 7 октомври американските хирурзи проф. Ричард Сатава, проф. Филип Шадук, проф. Джон Морисън и проф. Ян Ходгдон ще открият научната програма с пленарна сесия, посветена на бъдещето на роботиката и минимално инвазивната хирургия. През 2019 г. водещите американски партньори на МУ-Плевен взеха специално участие в Европейския конгрес по роботизирана хирургия, на който висшето училище бе домакин в София.

Над 150 доклада ще бъдат представени на хирургичния форум, които са разпределени по четири основни теми – „Хирургични инфекции“, „Карцином на стомаха. Диагностика и лечение“, „Хирургични усложнения от Ковид инфекцията“ и „Роботизираната хирургия, съвременни възможности“. Студентите медици също ще участват в конгреса, като ще имат възможност да се включат в работните екипи и да посетят всички научни сесии.

Проф. д-р Димитър Стойков, председател на Българското хирургическо дружество и зам.-ректор на МУ-Плевен, информира, че в хода на конгреса ще се приемат два важни консенсуса, които ще унифицират на национално ниво тактиката при лечение на остър панкреатит и ще дадат насока за прилагане на лапароскопската техника при лечение на заболяванията на жлъчен мехур и билиарен тракт.

В хода на конгреса е предвидена  и сестринска сесия, която се организира от Ивайла Петкова, главна медицинска сестра на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Професионалистите по здравни грижи също разработват консенсус, а темата е „Обгрижване на болните с хирургични инфекции“.

В  края на XVIII Национален Конгрес по хирургия ще се състой общо събрание на Българското хирургическо дружество, на което ще се представи отчетен доклад за мандата на Председателя и ще се обсъди кандидатурата на проф. д-р Никола Владов като по-следващ председател. След конгреса председателството на БХД за следващите 2 години ще се поеме от доц. Михайл Радионов от Окръжна болница София. На 8 октомври 2022 г. ще се проведе Общо събрание на Българската Асоциация  по миниинвазивна и роботизизирана хирургия  /БАМИРХ/, председателствано от акад. Григор Горчев и проф. Тома Пожарлиев.

Повече информация за XVIII Национален Конгрес по хирургия с международно участие можете да намерите на официалния сайт на форума: https://www.bgsscongress18th.eu/