Информация за стипендии, отпускани от швейцарското правителство за академичната 2023-2024 г.

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани за академичната учебна 2023/2024 година.

Стипендиите се отпускат за:

  • Докторанти в един от десетте швейцарски държавни университета, двата федерални технологични института, в обществени и изследователски институти;
  • Пост-докторантури – на висококвалифицирани изследователи от всички академични области;
  • Научни изследвания – на висококвалифицирани учени, притежаващи ОКС „магистър“ във всички академични области, както и на млади лекари;

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на ЦАИ – Център за Академични Изследвания София (cas.bg), както и на Swiss Government Excellence Scholarships (admin.ch).

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Центъра за академични изследвания (Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024 – ЦАИ (cas.bg)), за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи трябва да бъдат подадени в Центъра за академични изследвания до 20 ноември 2022 г.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария в София и Центъра за академични изследвания София. Документите на одобрените и номинирани български кандидати ще бъдат изпратени на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалният подбор.