Тържествена промоция на Випуск 2022 на Медицински колеж, 04 ноември 2022 г., 11 часа в зала „Амброаз Паре“

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ДИПЛОМАНТИ

ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ,  ВИПУСК 2022 Г.

 

             На 04.11.2022 г. от 11.00 часа в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ“ на Телекомуникационния ендоскопски център на МУ – Плевен своите дипломи ще получат 67 професионални бакалаври от специалностите „Социални дейности“, „Медицинска козметика“, „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“ и „Рентгенов лаборант“.

                   Всички абсолвенти следва да се явят на 04.11.2022 г. в 09.30  ч. в ТЕЛЕЦ на МУ-Плевен!