ХХ Юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели организира Медицински колеж – Плевен на 27 и 28 октомври

Двадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели, организирана от Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, се провежда в навечерието на честванията на 48-та годишнина от създаването на Медицински университет – Плевен. Юбилейният форум е под наслов „Традиции и предизвикателства“ и е със специалното участие на Института по математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН).

Утвърдила се като престижен национален научен форум през изминалите години, XX Юбилейна сесия е под патронажа на проф. д-р Добромир Димитров, д.м., Ректор на МУ-Плевен, и проф. Галина Богданова, д.инф., от ИМИ-БАН.

Форумът ще се състои на 27 и 28 октомври 2022 г. в залите на Учебен корпус. Пленарното заседание е на 27.10.2022 г. от 14.30 ч. в зала „Луи Пастьор“ на Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен и включва:

 • Официално откриване на XX Юбилейна национална научна сесия – проф. д-р Добромир Димитров, д.м., Ректор на МУ – Плевен;
 • Приветствие от проф. Галина Богданова, д.инф., ИМИ-БАН;
 • Приветствие от проф. д-р Николай Колев д.м., Директор на Медицински колеж към МУ – Плевен,

По време на първата сесия ще бъдат изнесени два пленарни доклада:

 1. Проучвания и модели за оценка на дигитална достъпност за хора със специални потребности – проф. Галина Богданова, д.инф., ИМИ-БАН.
 2. Иновативни образователни технологии в обучението на специалистите по здравни грижи – доц. Диана Димитрова, д.пс., МУ-Варна, Филиал В. Търново.

          В Двадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели с доклади участват общо 64 студенти, докторанти и преподаватели от 5 висши учебни заведения, 2 колежа и 1 университетска болница в страната:

 • Медицински университет – София;
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет;
 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“;
 • Шуменски университет „Св. Константин Преславски“;
 • Медицински университет – Плевен;
 • Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София;
 • Медицински колеж – Плевен;
 • УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен.

          През двата дни на форума ще бъдат изнесени 31 доклада, разпределени в три секции: Медико-диагностични изследвания, Социални и фармацевтични дейности и ВАРИЯ. Ще бъдат представени 2 постера. В сесията участват и над 80 пасивни участници.

Сборникът от научния форум се реферира в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: https://nrs.nacid.bg/register/search от 2012 г.

В двата дена на форума, в рамките на Националната академична мрежа на Българската академия на науките, РАЦ-Плевен организира два обучителни семинара на следните теми:

- Цифрова достъпност: теория и практика – с лектор ас. Негослав Събев, д.инф. от Института по математика и информатика към БАН.

- Поставяне на холтерно устройство – демонстрация и практически модул – с лектор доц. Диана Димитрова, д.пс., Директор на Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново и ас. Даниела Тасева, от същата институция.

Участниците ще получат сертификати с включени академични часове.

Програмата на ХХ Юбилейна научна сесия за студенти и преподаватели можете да видите ТУК