70 години Медицински колеж – Шестнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 29 и 30 октомври 2018 год.

70 години Медицински колеж – Шестнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 29 и 30 октомври 2018 год.

Абстракт/Резюме

Доклад

Заявка за участие в научната сесия

Покана за участие в научната сесия

 

Език

Търси

НачалоНовиниПредстоящи събития70 години Медицински колеж – Шестнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 29 и 30 октомври 2018 год.