Национална конференция по клинична токсикология - Сборник Резюмета

Национална конференция по клинична токсикология - Сборник Резюмета

Национална конференция по клинична токсикология

20-22.11.2015г.

Сборник Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-175-5