СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” И „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-284-4