Доц. д-р Васил Атанасов Гегусков, д.м.

Доц. д-р Васил Атанасов Гегусков, д.м.

Доцент

тел.:

e-mail:

 

Oбразование

 

            1990                                       Средно в Езикова гимназия „Бертолд Брехт”, гр. Пазарджик

 

            2000                                       Висше в Медицински Университет гр. Бохум, Германия

 

Професионална кариера

 

            2000                                       Следдипломна квалификация в Медицински център за

                                                           сърдечни заболявания ”Texas Heart Institute”, САЩ

 

            2000 – 2002                           Лекар-асистент в Университетска клиника по сърдечна и

                                                           гръдна хирургия Bergmannsheil”, гр. Бохум, Германия

 

            2002 – 2004                           Лекар-асистент в Университетска клиника по сърдечна и

                                                           съдова хирургия Inselspital”, гр. Берн, Швейцария

 

            2004 – 2009                           Специалист по сърдечна хирургия в Университетска клиника

                                                           по сърдечна хирургия , гр. Хайделберг, Германия

 

            2009 – до днес                      Зам. началник на Клиника по кардиохирургия

                                                           при УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София

 

Дисертация и придобиване на степен „Doctor Medicinae” (МУ гр. Берн, Швейцария)

 

            2002 – 2004                           „Die Sorin Perikard-Bioprothese – eine Stentless

                                                           Aortenklappe mit sehr guter hämodynamischer Leistung“

 

PhD проект и защита на дисертация с придобиване на степен „Доктор по медицина“ (МУ София)

 

            2012 – 2015                           „Биологични протези за аортна клапа – Сравнителен анализ

                                                           между аортните протези Sorin Pericarbon Freedom Stentless и

                                                           SJM Epic Supra Stented Tissue Valve“

 

 

Национални и интернационални членства

 

            2000                                       Член в Cardiothoracic Surgery Network

 

            2004                                       Член на Германското дружество по гръдна, сърдечна и съдова

                                                           хирургия („Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und

                                                           Gefäßchirurgie“)

 

            2005                                       Член на Европейската асоциация по сърдечна и торакална хирургия

                                                           (European Association for Cardio-Thoracic Surgery“)

 

            2004 – 2009                           Ръководител на програма HeiCuMed („Heidelberger Curriculum

                                                           Medicinale“) за клинично обучение за студенти по медицина в

                                                           Клиника по кардиохирургия при Медицински университет

                                                           Хайделберг, Германия

                                                                         

 

            2009                                       Член на Българското дружество по гръдна, сърдечна и съдова

                                                           хирургия