Доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, д.м.

Доц. д-р Бойко Боянов Стаменов, д.м.

Доцент

тел.:

e-mail:

Доц. д-р Бойко Стаменов завършва Медицински университет, София през 1985 г. В периода 1986-2004 г. специализира нервни болести и работи като главен асистент в Първа неврологична клиника на УМБАЛ „Александровска“, София. В този период работи и впоследствие ръководи Лаборатория по екс-периментална неврология. От 2004 г. е доцент в Катедра по неврология и неврохирургия на МУ Плевен. Дългогодишен ръководител на катедрата и началник на Неврологична клиника с отделение по професионални болести в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен. От 2014 г. преподава и в Катедра Кинезитерапия и рехабилитация на НСА „Васил Левски“ София. Експерт е по акредитация на здравните заведения към Мистерството на здравеопазване и експерт на Националната здравноосигурителна каса. Републикански консултант към ЦСМП-Плевен по нервни болести от 2004 г. Член на Комисия за държавен изпит за специалност по Нервни болести на Министерство на здравеопазването от 2006 г. Член е на национални и международни професионални организации и на редколегии на български научни медицински списания. Дългогодишен член на специализирания научен съвет по неврология и психиатрия на ВАК. Доц. д-р Стаменов е широкопрофилен клиницист невролог. Работи високо специализирани дейности и в интердисциплинарни области на неврологията. Магистър по право и здравен мениджмънт.

Доц. Стаменов е автор и съавтор на монографии, учебници и множество публикации у нас и в чужбина.