Онкологичен център

Онкологичният център е създаден през 1996 г., на базата на съществуващия от 1976 г. Окръжен онкологичен диспансер към Институтска болница, преобразуван впоследствие в катедра "Онкология". Понастоящем в структурата му функционално са обособени шест организационни единици: Онкохирургия, Онкогинекология, Химиотерапия, Лъчетерапия, Онкодерматология и Онко-реанимация. От 1993 г. ръководител на центъра е доц. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.

Сектор "Онкохирургия"

.

Сектор "Онкогинекология"

.