Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации"

 

E-mail за връзка с катедрата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявание и медицина на бедствените ситуации" е структурирана в два основни сектора:

 • Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”
 • Сектор „Медицина на бедствените ситуации”

 

Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални болести” е база за обучение на студенти от Факултета по медицина, Факултета по обществено здраве, Факултета по здравни грижи и Медицинския колеж,  а така също и база за следдипломна специализация на лекари по Обща хигиена, Трудова медицина, Хранене и диететика, Професионални болести, Комунална хигиена, Хигиена на детската и училищна възраст, Санитарна физика.  В звеното се работи по две основни направления: учебна и научно-изследователска дейност.

Секторът по „Медицина на бедствените ситуации” е разкрит като катедра през 1975 г. с ръководител проф. д-р Христо Нечев, д.м.н. От 1989 до 2002 неин ръководител е проф. д-р Пенчо Цветков Съловски, д.м.н. След това секторът е оглавен от доц. д-р Венета Любенова Шопова, д.м., а от 2015-та година ръководител е доц.д-р Виолета Йорданова Данчева, дм.

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата
 • Хигиена и екология. І том, П/р Д Цветков, 2000г.
 • Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология.  Б. Стефанов, 2003
 • Трудова медицина и професионални болести. ІІ том, П/р Д. Цветков, 2005г.
 • Законодателство за строителство и експлоатация на заведенията за здравно обслужване. П/р Т. Търновска, 2007г.
 • Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали. П/р Т. Търновска,2009г.
 • Професионални болести. ІІ изм. и преработено изд., П/р В. Костова и В. Петкова, 2009г.
 • Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, 2010
 • Occupational diseases.Sofia, 2011
 • Disaster medicine (detailed plans of lectures);
 • Химически, ядрен и биологичен тероризъм – медицински аспекти (2006);
 • Медицина на катастрофите –учебник, 1995, съавт.

Преподавани учебни дисциплини от академичня състав на катедрата
 • Медицина на бедствените ситуации (Медицинско осигурявани при бедствени ситуации)
 • Радиобиология

Основни направления в научно-изследователската работа на катедрата
 • Ранни биологични ефекти в белите дробове пир изолирано и комбинирано въздействие на йонизираща радиация и широко разпространени производствени и битови отрови;
 • Роля на липидната пероксидация и антиоксидантната защитна система при комбинирано увреждане на химични и радиационни фактори;
 • Диагностична стойност на някои маркери за цитотоксичност в бронхоалвеоларната лаважна течност при комбинирано увреждане на организма;
 • Изследване действието на антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и антиоксидантна защита в белите дробове на плъхове, в условията на оксидативен стрес и върху маркери на възпаление и пролиферация, след целотелесно облъчване;
 • Изследване действието на различни класове антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и основни звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове при заболявания/медикаменти провокиращи  оксидативен стрес.

Материално-техническа база на катедрата
 • съвременни информационни средства – мултимедии, преносими компютри и др.
 • реновирана учебна зала с интерактивна бяла дъска;
 • две токсикологични лаборатории;
 • санитарно-химична лаборатория;
 • друга учебна база на факултета и университета.