Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната ‎2018-2019 година

С Решение на Министерски съвет № 286 от 26 април 2018 година са утвърдени таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018-2019 година. 

Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната ‎2018-2019 година