Обучителни курсове по програма „Еразъм+“ за преподаватели и административен персонал 2021/2022

Hinker Training Hub е международна компания, фокусирана върху обучението в малки групи за университетски служители (преподаватели и администрация) в Кипър, Испания и Полша.

За повече информация:

https://www.hinkerhub.pl/en

Календар на обучителните курсове за 2021 и 2022 година, такси:

https://www.hinkerhub.pl/en/calendar-and-fees-erasmus-training