Великденска ваканция
Създадена на 13 Март 2017

З А П О В Е Д

463/08.03.2017 г.

 

На основание чл. 70, ал.1, т.11 от ЗВО и във връзка с решение на Академичния съвет от 27.06.2016 г. относно графика на учебните занятия в МУ – Плевен за учебната 2016/2017 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Великденската ваканция за студентите от Медицински университет – Плевен да бъде от 11.04.2017 г. до 17.04.2017 г. Занятията от 10.04.2017 г. да се отработят по споразумение с преподавателите, за което да бъдат уведомени студентските канцеларии на основните звена.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ръководителите на всички основни звена и катедри и на студентите за сведение и изпълнение чрез публикуване на сайта на университета и в Информационната система.

 

Р Е К Т О Р:  /П/

(проф. д-р Сл. Томов, д.м.н)

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниВеликденска ваканция