Тържествено честване на 24 май
Създадена на 11 Май 2017

Тържествено честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Присъждане на наградата „Най-изявен студент 2017”

22 май, понеделник, зала „Магнум”, 13.00 ч

 

Академичното ръководство на Медицински университет - Плевен кани преподавателите, студентите и служителите на висшето училище на 22 май, понеделник, от 13.00 ч в зала „Магнум” на Втора клинична база на Тържественото честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Събитието ще протече със специалното участие на детска вокална група „Арлекино“ към читалище „Съгласие 1869“ с ръководител Виолета Боянова.

Празникът включва художествени и музикални изяви на български и чуждестранни студенти на Медицински университет – Плевен: Звездина Горанова - 5 курс, медицина; Гена Стойкова, 4 курс, медицина; Никълас Шепърд, 3 курс, медицина; Катрин Шертенлайб, 3 курс, медицина, и Мачи Мори, 3 курс, медицина.

Водещи на събитието са: Мария-Теодора Христова, 2 курс, медицина, и Мохамед Свамад, 6 курс, медицина.

Ректорът проф. д-р Славчо Томов ще връчи наградата „Най-изявен студент 2017” за постигнати високи резултати в учебната и научната работа и приза „Аз владея български език“ на чуждестранен студент, овладял най-добре езика.

 

От 15.30 ч в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център празникът ще продължи със среща-разговор на немскоговорящата общност от студенти и преподаватели на МУ-Плевен с официален гост от Посолството на Федерална Република Германия в София г-н Йорг Шенк, ръководител на Отдел „Наука“.

 

Най-българският и най-обичаният празник – 24 май – ни връща през вековете към епохалното дело на Светите братя Кирил и Методий, обявени от папа Йоан Павел II за Съпокровители на Европа. Днес българският език заема своето заслужено място сред официалните езици на Европейския съюз, а кирилицата е една от трите официални европейски азбуки.

 

ВАЖНО: На 22 май 2017 г. в 12.00 ч ще бъде осигурен транспорт (автобуси) пред Медицински колеж до Втора клинична база.


 

З А П О В Е Д

№  883

гр. Плевен, 17.05.2017 г.

 

На основание чл. 41, ал.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен и по предложение на комисия, назначена със заповед № 712/24.04.2017 г.

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

По повод тържественото честване на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, да бъдат отличени следните студенти:

 

І. С плакет, грамота и специализирана литература:

-  Ива Георгиева Симеонова – 5 курс, спец. „Медицина”, БЕО;

-  Азхар Хан – 5 курс, спец. „Медицина”, АЕО;

- Кристиан  Иванов Неделчев– 4 курс, спец. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”;

- Милена Христова Манова – 4 курс, спец. „Медицинска сестра”;

- Мария Михайлова Кушева – 3 курс, спец. „Медицински лаборант”.

 

ІІ. С плакет, грамота и специализирана литература за успешно овладяване на българския език:

  • Толгахан Конбал – 4 курс, спец. „Медицина”, АЕО;

 

ІІІ. Специална награда на Ректора за трайни постижения в учебната и научноизследователската дейност:

  • Мартин Петров Караманлиев – 6 курс, спец. „Медицина“ БЕО;
  • Мохамед Абдул Свамад – 6 курс, спец. „Медицина“ АЕО.

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички студенти, специализанти и докторанти чрез публикуване на сайта на университета.

Р Е К Т О Р:  /П/

(проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)


З А П О В Е Д

 

№ 817

гр. Плевен, 11.05.2017 г.

 

            На основание чл.41, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, чл. 9 от Правилника за организацията на учебния процес и Решение на Ректорския съвет от 18.04.2017 г.

 

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

 

    Във връзка с отбелязването на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, учебните занятия на 22.05.2017 г. да се проведат в съответствие с разписите до 12.00 ч. Вместо предвидените след това занятия преподавателите, заедно със студентите, задължително да присъстват на организираното от 13.00 ч. в зала „Магнум” тържество. За целта от 12.00 ч. до 12.30 ч. от входа на Университета срещу хотел „Балкан“, ще  тръгнат автобуси, които ще превозят преподаватели и студенти до ІІ база.

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниТържествено честване на 24 май