Класиране за попълване на незаетите места за специалности с ОКС 'бакалавър' и 'професионален бакалавър'
Създадена на 11 Август 2017

 

З А П О В Е Д

 1708/11.08.2017 г.

  

            На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ - Плевен, проведен конкурс за специалности с ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2017/2018 год. 

Н А Р Е Ж Д А М:

 Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след класиране за попълване на незаети места, по специалности и категории кандидат-студентите, съгласно приложените таблици.

            Записването да се извърши на 14.08 и 15.08 (понеделник и вторник) от 8.30 до 16.00 часа в Студентските канцеларии на Факултет „Обществено здраве“, Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж по съответните специалности.

Неспазилите посочения срок за записване не участват в следващо попълване на незаети места.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, студентските канцеларии на ФОЗ, ФЗГ и МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

                                                             РЕКТОР: /П/ 

                                                           (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

 

Попълване на свободни места след трето класдиране
 
Опазване и контрол на общественото здраве МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал
1 3001 Кристиян Валериев Татарлиев 19.20
2 3002 Момчил Пламенов Миков 16.67
3 1763 Васил Митков Митров 15.50
 
Медицинска сестра МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал
1 2023 Иво Калинов Георгиев 13.80
 
Класиране кандидат-студенти специалност: Акушерка ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал
1 3004 Михаела Алексеева Цветанова 21.07
2 3005 Ирина Ивайлова Василева 20.76
3 3007 Каролина Ангелова Дончева 20.51
4 3008 Християна Станимирова Петрова 20.41
5 3012 Силвия Станимирова Георгиева 18.74
 
Медицински лаборант ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал
1 3003 Айсун Ахмедова Халилова 21.09
 
Социални дейности ЖЕНИ
No по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал
1 2053 Лили Малинова Михайлова 20.90
2 3006 Силвана Станимирова Маринова 20.63
3 3013 Венислава Илиянова Димитрова 18.33

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност (личен паспорт, лична карта) и подават в съответната студентска канцелария:

 • Диплома за завършено средно образование – оригинал;
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
 • Удостоверение от Районния психодиспансер (по местоживеене), че лицето не се води на отчет;
 • Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
 • Комплект документи за записване на новоприети студенти /закупува се от Университета/;
 • Документ за внесена семестриална такса за обучение.
 • Окончателното записване в специалност „Рентгенов лаборант” става с карта за предварителен медицински преглед, извършен в Националния център по радиобиология и радиационна защита – гр. София.
 • Сметка на университета:

  Стопанска Инвестиционна Банка - клон Плевен SWIFT: BUIB BG SF

  Банкова сметка в лева: BG89 BUIB 7889 3118 3072 00

Кандидати, участвали в прекласиране
Медицинска рехабилитация и ерготерапия ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 2382 Милица Костадинова Иванова 20.74 ПРЕКЛ.
 
Медицинска рехабилитация и ерготерапия МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 2380 Стилиян Стилиянов Атанасов 17.99 ПРЕКЛ.
 
Опазване и контрол на общественото здраве ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1846 Милка Йорданова Банкова 18.68 ПРЕКЛ.
2 1517 Сонгюл Сунай Мустафа 17.77 ПРЕКЛ.
 
Опазване и контрол на общественото здраве МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1942 Михаил Александров Николов 16.55 ПРЕКЛ.
 
Медицинска сестра ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1362 Зехра Хюсеинова Емирова-Илчева 21.63 ПРЕКЛ.
2 1356 Мартина Красимирова Георгиева 21.50 ПРЕКЛ.
3 2374 Андриана Александрова Сандова 20.59 ПРЕКЛ.
4 2050 Вероника Миткова Димитрова 20.05 ПРЕКЛ.
5 1951 Ина Владимирова Филева 18.75 ПРЕКЛ.
6 1189 Бетина Миленова Ангелова 18.14 КЛ. ПЪРВО
 
Медицинска сестра МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 2385 Илия Йорданов Илиев 12.71 ПРЕКЛ.
 
Медицински лаборант ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1390 Офелия Спасимирова Илинова 21.13 ПРЕКЛ.
2 1600 Кристиана Илкова Илиева 20.61 ПРЕКЛ.
3 2123 Грациела Владимирова Петкова 19.43 ПРЕКЛ.
4 2301 Мариела Свиленова Семова 18.94 ПРЕКЛ.
5 1593 Моника Бойкова Миткова 18.87 ПРЕКЛ.
6 2340 Денислава Цветанова Цонкова 18.50 ПРЕКЛ. ДР.СПЕЦ.
7 1284 Бетина Миленова Маркова 17.96 КЛ. ПЪРВО
 
Медицински лаборант МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1294 Никола Маргаритов Николаев 17.41 ПРЕКЛ.
2 1843 Пламен Красимиров Колев 16.79 ПРЕКЛ.
 
Рентгенов лаборант ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1021 Мария-Тереза Тодорова Стефанова 20.61 ПРЕКЛ.
2 1674 Веселка Христова Христова 20.60 ПРЕКЛ.
3 1314 Синем Ведат Шакир 20.09 ПРЕКЛ.
4 1715 Йоанна Ивайлова Цветкова 19.92 ПРЕКЛ.
5 2121 Габриела Александрова Георгиева 19.59 ПРЕКЛ.
6 2120 Йоана Илиева Чонева 19.53 ПРЕКЛ.
7 2110 Цветелина Димитрова Котова 19.12 ПРЕКЛ. ДР.СПЕЦ.
8 1909 Владислава Йонкова Микова 18.80 ПРЕКЛ. ДР.СПЕЦ.
 
Рентгенов лаборант МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 2342 Инбарт Наил Осман 17.65 ПРЕКЛ.
2 1359 Петър Георгиев Ангелов 16.05 ПРЕКЛ.
3 2290 Стефан Георгиев Велчовски 15.61 ПРЕКЛ.
 
Помощник фармацевт МЪЖЕ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1994 Виктор Божидаров Петров 18.48 КЛ. ПЪРВО
 
Социални дейности ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1677 Моника Божидарова Христова 20.02 ПРЕКЛ.
2 2327 Теодора Венелинова Маринова 19.11 ПРЕКЛ.
3 1945 Ралица Миткова Димитрова 17.87 ПРЕКЛ. ДР.СПЕЦ.
 
Медицинска козметика ЖЕНИ
№ по ред Вх.№ Име Презиме Фамилия Общ бал Забележка
1 1755 Вероника Николаева Зайкова 21.16 ПРЕКЛ.
2 1196 Мирослава Иванова Балчева 20.78 ПРЕКЛ.
3 1194 Гергана Руменова Илчовска 20.40 ПРЕКЛ.
4 1625 Виктория Венциславова Иванова 19.87 ПРЕКЛ.

 

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниКласиране за попълване на незаетите места за специалности с ОКС 'бакалавър' и 'професионален бакалавър'