Празникът на МУ – Плевен, 31.10.2017 г.
Създадена на 02 Октомври 2017

 

                              З А П О В Е Д                                 

2111/02.10.2017 г.

 

На основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен и чл. 9 ал. 5 от Правилника за организацията на учебния процес на МУ – Плевен,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Денят 31.10.2017 г., когато ще се чества празникът на МУ – Плевен, да бъде неучебен, но присъствен. Празникът ще се отбележи с тържествена промоция на факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж и церемония по награждаване на представителите на академичната общност, придобили нови научни степени и академични длъжности.

Пропуснатите занятия могат да се отработят по усмотрение на преподавателите, съгласувано със студентите.

 

 

 

                                                                    РЕКТОР:  Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниПразникът на МУ – Плевен, 31.10.2017 г.