Денят на будителите – 01.11.2017 г.
Създадена на 02 Октомври 2017

З А П О В Е Д

 

№ 2112/02.10.2017 г.

                                                       

     На основание чл. 154 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Правилника за организацията на учебния процес в МУ – Плевен,

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

Денят на будителите – 01.11.2017 г. – да бъде неработен и неучебен ден.

                                          

 

 

 

     РЕКТОР: Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.

 

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниДенят на будителите – 01.11.2017 г.