Проф. Евгений Христов Минков, д.ф.н.

Професор

 

тел.

e-mail:

 

Дата и място на раждане:

1933 год. гр. Ловеч

Образование:

 • 1957 год. - Висш медицински институт – гр. София, специалност «Фармация»
 • 1991 год. специалност «Клинична фармация»
 • 1993 год. специалност «Технология на лекарствените форми и средства»
 • 1972 год. - Доцент по научната специалност Технология на лекарствата
 • 1987 год. - Професор

Професионален опит:

 • Управител на аптека в с. Стежарово
 • Началник производство - Фирма «Галенус»
 • Асистент по Технология на лекарствата – ВМИ – София
 • Зам. Декан и декан на Фармацевтичен факултет – МА – София
 • Директор на Институт по фармация и фармаколечение към МА – София
 • Ръководител катедра Технология на лекарствата и биофармация – Фармацевтичен факултет – МУ – София
 • 2010 год. - Професор към сектор „Социални и фармацевтични грижи” - МУ - Медицински колеж –Плевен

Научно-преподавателска дейност:

 • Преподавател по Технология на лекарствата на студенти от специалност Фармация и Помощник фармацевт
 • Участие в конгреси и конференции у нас и в чужбина
 • Над 150 научни публикации и внедрени в практиката иновации
 • Издадени две издания на учебник по Технология на лекарствата

Членство в:

 • Съюз на учените в България
 • Съюза на фармацевтите в България
 • 2002 – 2007 год. – Председател на УС на СФБ

Научни интереси в областта на:

 • Технологията на лекарствата
 

Език

Търси

НачалоСтруктураМедицински колежСектор „Социални и фармацевтични грижи”Проф. Евгений Христов Минков, д.ф.н.