Научни комитети

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „50 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ПЛЕВЕН“
Проф. Маргарита Александрова, д.б.н.
Проф. Милена Атанасова, д.б.
Доц. д-р Бисер Борисов, д.м.
Доц. д-р Венеция Боцова, д.м.
Доц. Галя Генчева, д.х.
Д-р Зорница Горчева, д.м.
Доц. д-р Мая Дановска, д.м.
Проф. д-р Сергей Илиев, д.м.
Доц. Мая Йотова, д.ф.
Д-р Мартин Караманлиев, д.м.
Проф. д-р Милена Карчева, д.м.
Проф. д-р Николай Колев, д.м.
Доц. д-р Павлина Лалева, д.м.
Доц. Христина Лебанова, д.ф.
Доц. д-р Иван Малкодански, д.м.
Доц. д-р Йоана Младенова, д.м.
Доц. д-р Павлина Николова, д.м.
Проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н.
Доц. д-р Надя Станчева, д.м.
Доц. д-р Калоян Стойчев, д.м.
Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м.
Проф. Силвия Цветкова, д.п.

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“, ПОСВЕТЕНА НА 50- ГОДИШНИНАТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ И 20- ГОДИШНИНА НА ФАКУЛТЕТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
Проф. д-р Галя Ганчева, д.м.
Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.н
Доц. д-р Стела Георгиева, д.м.
Доц. д-р Ваня Бирданова, д.м.
Доц. д-р Петранка Чумпалова, д.м.
Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Доц. Надя Велева, д.м.
Доц. д-р Таня Петкова, д. м.
Доц. Д-р Виолета Данчева, д.м.
Доц. Ростислав Костов, д.м.
Гл. ас. Атанас Анов, дф

 

XXII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПОСВЕТЕНА НА 50 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
Доц. д-р Евгения Бързашка, д.м.
Доц. д-р Фредерик Григоров, д.м.
Доц. Теодора Вълова, д.п.
Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.н.
Доц. д-р Стела Георгиева, д.м.
Доц. Данелина Вачева, д.м.
Доц. д-р Мая Кръстанова, д.м.
Доц. Евгения Димитрова, д.м.
Доц. Надя Велева, д.м.
Доц. Мая Йотова, д. фарм.
Доц. Крум Кафеджийски, д. фарм.
Проф. д-р Начко Тоцев, д.м.
Доц. д-р Христинка Хиткова, д.м.

 

VIII НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ПОСВЕТЕНА НА 50 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФЗГ
Проф. д-р Аделаида Русева, д. м.
Проф. д-р Начко Тоцев, д.м.
Доц. д-р Александър Вълков, д.м.
Доц. Евгения Димитрова, д. м.
Доц. д-р Соня Иванова, д. м.
Доц. д-р Ангел Йорданов, д.м.
Доц. д-р Емилияна Конова, д. м.
Доц. д-р Маргарита Влахова, д.м.
Доц. д-р Цветан Луканов, д. м.
Доц. д-р Пламен Павлов, д. м.
Доц. д-р Страхил Страшилов, д.м.
Доц. д-р Людмил Терзиев, д. м.
Доц. д-р Чавдар Цветков, д. м.
Доц. д-р Ирена Генчева-Ангелова, д. м.