Програми за конкурсните изпити за прием в МУ-Плевен след завършена степен на висше образование

Създадена на 29 Май 2019

 

 

  Програма ОЗЗМ

   Програма УЗГ

 Програма за конкурсен изпит за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ ОКС „Магистър“ след „бакалавър“ по същата специалност