Специалности

Създадена на 03 Февруари 2016

 

СПЕЦИАЛНОСТИ – ПРИЕМ 2019

 

За учебната 2019/2020 година в Медицински университет – Плевен ще се приемат студенти по следните специалности:

Медицина” - редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Магистър”;

Фармация- редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Магистър”;

Управление на здравните грижи“ – задочно обучение, държавна поръчка, ОКС „Магистър”;

Управление на здравните грижи” – задочно платено обучение, ОКС „Магистър”;

Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочно и дистанционно платено обучение, ОКС „Магистър”;

Управление на здравните грижи” – задочно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

Опазване и контрол на общественото здраве” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

Медицинска сестра” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

Акушерка” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

Медицински лаборант” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Професионален бакалавър”;

Рентгенов   лаборант”   –   редовно   обучение,   държавна   поръчка,   ОКС „Професионален бакалавър”;

Социални   дейности”   –   редовно   обучение,   ОКС „Професионален бакалавър”;

Помощник-фармацевт”   –   редовно   обучение,   държавна   поръчка,   ОКС  „Професионален бакалавър”

„Медицинска козметика” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Професионален бакалавър”

 „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – задочно платено обучение, ОКС "Магистър" след „Бакалавър”;

„Социални дейности в здравеопазването” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;