Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2019/2020 година

Създадена на 04 Ноември 2019

 

С Решение № 233/25.04.2019 г. на Министерски съвет са утвърдени таксите за кандидатсване и обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година.

 

  Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2019/2020 година