Такси за обучение на собствена издръжка (чл. 21, ал. 2 от ЗВО) на студенти с прием след средно образование за учебната 2020/2021 г.

Създадена на 24 Юли 2020

Такси за обучение на собствена издръжка (чл. 21, ал. 2 от ЗВО) на студенти с прием след средно образование за учебната 2020/2021 г.:

 

Направление „Медицина“, ОКС „магистър“ – 9111,08 лв

Направление „Фармация“ , ОКС „магистър“ – 6872,69 лв

Направление „Обществено здраве“, ОКС „бакалавър“ – 2773,65 лв

Направление „Здравни грижи“, ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ – 4804,05 лв

Направление „Социални дейности“, ОКС „професионален бакалавър“ – 1564,24 лв

(Таксите са утвърдени с решение на АС от 29.06.2020 г. и са валидни за студентите от всички курсове.)