График за подаване на документи и провеждане на изпити 2021г.

Създадена на 11 Януари 2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ В МУ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Специалности с прием след средно образование,

ОКС и форма на обучение

Подаване на документи за изпити

Приемен изпит

Дата на изпита

Медицина и Фармация – магистър, редовно обучение

10–23.03.2021 г.

биология и химия

(присъствен)

27.03.2021 г.

14–28.06.2021 г.

биология и химия

(присъствен)

01.07.2021 г.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия – бакалавър, редовно обучение

Опазване и контрол на общественото здраве – бакалавър, редовно обучение

Социални дейности в здравеопазването – бакалавър, редовно обучение

Медицинскa сестра – бакалавър,  редовно обучение

Акушерка – бакалавър, редовно обучение

Медицински лаборант – професионален бакалавър, редовно обучение

Рентгенов лаборант – професионален бакалавър, редовно обучение

Социални дейности – професионален бакалавър, редовно обучение

Помощник- фармацевт – професионален бакалавър, редовно обучение

Медицинска козметика – професионален бакалавър, редовно обучение

 

15–24. 02.2021 г.

биология

(онлайн)

27.02.2021 г.

10–23.03.2021 г.

биология

(присъствен)

28.03.2021 г.

10–23.03.2021 г.

биология

(онлайн)

03.04.2021 г.

01–08.06.2021 г.

биология

(присъствен)

10.06.2021 г.

Подаване на документи за участие в класиране за бакалаври и магистри с прием след средно образование:

14–28.06.2021 г.

 

 

Специалности с прием след завършена степен на висше образование, ОКС и форма на обучение

Подаване на документи за изпити и участие в класиране

Приемен изпит

Дата на изпита

Управление на здравните грижи – бакалавър, задочно обучение

01.03. – 22.07.2021 г.

писмен изпит

26.07.2021 г.

устен изпит

27.07.2021 г.

Управление на здравните грижи – магистър, задочно обучение

01.03. – 22.07.2021 г.

писмен изпит

26.07.2021 г.

Обществено здраве и здравен мениджмънт –

магистър, дистанционно обучение

01.03. – 22.07.2021 г.

устен изпит

27.07.2021 г.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия –

магистър, задочно обучение

01.03. – 22.07.2021 г.

устен изпит

27.07.2021 г.

 

Телефони за справки и информация:

064/884 130 , 884 310 – Учебен отдел на МУ–Плевен, етаж 2, Ректорат, ул. Св. Кл. Охридски № 1

064/800 001 – Студентска канцелария факултет „Медицина“, офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк)

064/884 320 – Факултет „Фармация“, етаж 3, Студентска канцелария

064/884 237 – Факултет „Обществено здраве”, бул. Русе № 38 (срещу х-л „Балкан”), етаж 3, Студентска канцелария

064/884 155 – Факултет „Здравни грижи”, бул. Русе № 38, етаж 3, Студентска канцелария.

064/884 142 – Медицински колеж, бул. Русе № 38, етаж 4, Студентска канцелария.

 

Работно време на Техническата комисия за провеждане на приема за специалностите след завършено средно образование:

На посочените в Графика дати – в дните от понеделник до петък: 8.30 – 17.00 ч.

 

Въпроси към Техническата комисия за прием на студенти след завършена степен на висше образование: 064/884 237