Обща информация

Финансова дирекция е създадена от основаването на МУ – Плевен. Днес тя е основен стълб при осъществяването на трите вида дейности на висшето училище. В нея работят общо 15 висококвалифицирани специалисти от които 14 магистри с висше икономическо образование и един със средно специално. От 1997 год. неин ръководител е г-н Ибрахим Потурлиев – Финансов директор.

 

В историята на университета са изпълнявали своите задължения като главни счетоводители: Емил Попов (1974 – 1986 г.), Цветанка Кръстева (1986 – 1997 г.), Цачо Дунев (1987 – 1997 г.), Ибрахим Потурлиев от 1997 г. В състава на счетоводството в периода от създаването на МУ – Плевен до момента, са работили и дали своя принос за развитието и прилагането на счетоводната практика над 40 специалисти и икономисти.

Счетоводството е фундаментална наука. Законодателството свързано със счетоводно-финансовите дейности претърпя сериозна възходяща динамика, в съответствие със съвременните икономически условия. В дирекцията е изградена стройна система за финансово управление и контрол, и прилагане на счетоводното, данъчното и осигурително законодателство.

Във финансова дирекция са внедрени всички новости, свързани с автоматизацията на счетоводния процес и движение на информацията.