Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 29 кв.м., находяща се във фоайето на Факултета по „Фармация“, ет.1 на МУ - Плевен, ул. “Климент Охридски №1