Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 6/шест/ кв.м. за монтиране и експлоатация на 6/шест/бр. машини за продажба на пакетирани хранителни/захарни, солени/ продукти и напитки в сгради на МУ-Плевен.