Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 2 кв.м. предназначена за инсталиране на АТМ устройство пред входа на база “Проф. М. Ганчев” при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91