Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 4кв.м., находящо пред портала на база “Проф. М. Ганчев” при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91