Търг с тайно наддаване “Свободно помещение от 100кв.м., за кафе-сладкарница, находящо се в база “Проф. М. Ганчев”, ет. 1 при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91