Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободна площ от 45.00кв.м., находящи се във фоайето на база “Проф. М. Ганчев”, ет. 1 при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” №1