Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Свододна площ от 1 кв.м, предназначена за инсталиране на АТМ устройство, находяща се пред входа на Ректорат 2 при МУ-Плевен