Открита процедура: Доставка на консуматив необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система за нуждите на МУ-Плевен

002-ОП/06.02.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 892498 и обявление ID 892499 на 06.02.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 06.02.2019 год.

 

Документация валидна до 13.03.2019 г. вкл.

Дата: 06.02.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 27.03.2019 г. от 14.00 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 22.03.2019 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 05.04.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 25.04.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 25.04.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за общестевна поръчка.

Дата: 30.05.2019 год.