ПРЕКРАТЕНО !!! ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на обучителна системa, разполагаща с библиотека от цифрово учебно съдържание, включващо клинични и предклинични учебни дисциплини за нуждите на студентите по специалност „Медицина“ при МУ-ПЛЕВЕН

ПРЕКРАТЕНО !!!

 5-ПС/07.08.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 926548 и обявление ID 926549 на 07.08.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 07.08.2019 год.

 

Документация.

Дата: 07.08.2019 год.

 

Съобщение за промяна на дата и час за отваряне на подадените оферти за участие.

Дата: 09.09.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 19.09.2019 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 02.12.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Дата: 02.12.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията

Дата: 19.12.2019 год.

 

Решение за прекратяване на обществена поръчка.

Дата: 19.12.2019 год.

 

Обявление за прекратяване на обществена поръчка.

Дата: 13.01.2020 год.