ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на обучителна системa, разполагаща с библиотека от цифрово учебно съдържание, включващо клинични и предклинични учебни дисциплини за нуждите на студентите по специалност „Медицина“ при МУ-ПЛЕВЕН

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 955025 и обявление ID 955032 на 21.01.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 21.01.2020 год.

 

Документация.

Дата: 21.01.2020 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 13.03.2020 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 17.03.2020 год.

 

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения .

Дата: 02.04.2020 год.

 

Доклад.

Дата: 13.04.2020 год.

 

Протокол част 3.

Дата: 13.04.2020 год.

 

Протокол част 4.

Дата: 13.04.2020 год.

 

Решение за избор на изпълнител.

Дата: 13.04.2020 год.

 

Информация по обжалване.

Дата: 21.07.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 990391.

Дата: 12.08.2020 год.

 

Договор №16.

Дата: 12.08.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №16.

Дата: 12.08.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 23.03.2023 год.