ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на 1/един/ брой симулатор за горна, долна – ендоскопия и бронхоскопия и 1 /един/ брой Система за надграждане на налични симулатори за ортопедия за нуждите ...

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 959102 и обявление ID 959113 на 11.02.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка, монтаж,  въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на 1/един/ брой симулатор за горна, долна – ендоскопия и бронхоскопия и 1 /един/ брой Система за надграждане на налични симулатори за ортопедия за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой симулатор за горна, долна – ендоскопия и бронхоскопия и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен,  съгласно посоченото в техническата спецификация.

Обособена позиция 2: Надграждане на симулатор за ортопедия за нуждите на УЕЦЕХ при  МУ-Плевен с модул за урологични ендоскопски трансуретални процедури – 1 брой, съгласно посоченото в техническата спецификация.

Решение и Обявление.

Дата: 12.02.2020 год.

 

Документация.

Дата: 12.02.2020 год.

 

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения .

Дата: 02.04.2020 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение определяне на изпълнител.

Дата: 14.04.2020 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Договор за обособена позиция 1 и приложения към него.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Договор за обособена позиция 2 и приложения към него.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №3 по ОП1 с ID 996240.

Дата: 07.10.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №4 по ОП2 с ID 996248.

Дата: 07.10.2020 год.