Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на комплект за оперативна хистерорезекция за обучение на лекари

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на комплект за оперативна хистерорезекция за обучение на лекари специалисти в областта на гинекологията, включващ пълната окомплектовка, съгласно техническите изисквания, за нуждите на УЕЦЕХ/Учебен експериментален център по ендоскопска хирургия/ при Медицински университет-Плевен

04-ПП/09.02.2015 год.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9038707 на 09.02.2015 г.

 

Документи, валидни до 18.02.2015 г. включително.

Дата: 09.02.2015 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 05.03.2015 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 13.03.2015 год.

 

На осн. чл. 5, във връзка с чл. 4 от договора, същият е приключил на 04.05.2015 г.

Дата: 04.05.2015 год.

 

Плащане - Създадено на 09 Април 2015

Плащане - Създадено на 03 Юни 2015