"Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен", по обособени позиции

06-ПП,  Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9042417 на 03.06.2015 г.

Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  Изграждане на открита спортна площадка при МУ-Плевен, ул. “Кл. Охридски” 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Текущ ремонт, както следва: на Студентски стол при МУ-Плевен, ул. “Кл. Охридски” 22 и на плосък покрив в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Документи, валидни до 12.06.2015 г. включително.

Дата: 03.06.2015 год.

 

Поради запечатване на сградата на МУ-Плевен до 14 ч. на 16.06.2015 г. подадените оферти ще се отворят в ден и час допълнително оповестен.

Дата: 15.06.2015 год.

 

Подадените оферти ще се отворят на 18.06.2015 г. в 10.30 ч.

Дата: 16.06.2015 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 19.06.2015 год.

 

Договори по обособени позиции и приложенията към тях.

Дата: 06.07.2015 год.

 

Плащане - Създадено на 03 Ноември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: На осн. чл. 3, във вр. с чл. 7 от договора, същият е приключил на 24.11.2015 г.

Дата: 25.11.2015 год.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: На осн. чл. 3, във вр. с чл. 7 от договора, същият е приключил на 22.12.2015 г.

Дата: 23.12.2015 год.