Доставка, на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система – da Vinci Si за нуждите на МУ-Плевен

 

07-ПП, Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9042864 на 17.06.2015 г.

Доставка, на специализиран консуматив, необходим за работа със ендоскопска роботизирана хирургична система – da Vinci Si за нуждите на Медицински университет-Плевен

Документи, валидни до 29.06.2015 г. включително.

Дата: 17.06.2015 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 08.07.2015 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 17.07.2015 год.

 

На осн. чл. 5, във връзка с чл. 4 от договора, същият е приключил на 30.07.2015 г. Дата: 30.07.2015 год.

 

Плащане - Създадено на 03 Август 2015