На осн. чл. 2 от договора, същият е приключил на 15.03.2016 г.

На осн. чл. 2 от договора, същият е приключил на 15.03.2016 г.