Гаранции-освобождаване

Гаранции за изпълнение на ”Темира 05“ – ЕООД- гр. Плевен е освободена на 21.03.2016 г. на осн. чл. 24, ал.3 от договора.