Плащания

Наименование на Изпълнителя: ДЗЗД „Стройфарм 2014“-Консорциум – В. Търново

Плащане - Създадено на 01 Юли 2016

Плащане - Създадено на 01 Април 2016

Плащане - Създадено на 01 Март 2016

Плащане - Създадено на 01 Февруари 2016

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 02 Октомври 2015

Плащане - Създадено на 02 Септември 2015

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015

Плащане - Създадено на 04 Май 2015

Плащане - Създадено на 01 Април 2015

Плащане - Създадено на 22 Декември 2014

Плащане - Създадено на 18 Ноември 2014