ХОББ - да живеем пълноценно

ХОББ - да живеем пълноценно

“ХОББ – ДА ЖИВЕЕМ ПЪЛНОЦЕННО” –
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Явор Иванов, дм
първо издание, 28 стр., Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-110-6


Анотация:
Лечението на ХОББ е един продължителен и сложен процес. Постигане на контрол над заболяването е възможно, но е необходимо сътрудничество между Вас и семейството Ви от една страна и лекаря от друга. Водещата роля в лечението е Ваша и за да се постигне желания ефект е необходимо:

  • Да познавате добре заболяването си;
  • Да познавате медикаментите, с които контролирате болестта и да се придържате стриктно към лечебния план изготвен от Вашия лекар;
  • Да се научите да използвате лекарства за вдишване правилно и ежедневно по предписаната схема;
  • Да провеждате редовна ваксинопрофилактика;
  • Важно е да умеете да разпознавате влошаването на Вашето заболяване и да знаете какво да правите, ако то се появи;
  • Да промените начина на живот – спазване на хранителна диета, спорт, отказаване от вредните навици, водещи до влошаване на състоянието Ви, като например тютюнопушенето.
    Макар на пръв поглед всичко да изглежда лесно, в действителност се изисква постоянство и добра организация, за да може лечението да има желания положителен ефект.
    Тази книжка има за цел да Ви запознае с всички неща, които трябва да знаете за заболяването ХОББ, за да не се страхувате от него.