Аспекти на мамарната морфология и патология

Аспекти на мамарната морфология и патология

“АСПЕКТИ НА МАМАРНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ” – основни правила и проблеми в клинико-морфологичната проктика
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р Т. Делийски , дмн, доц. др- С. Поповска, дм
първо издание, 95 стр., Формат А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-114-4


Анотация:
OНКОПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГЪРДАТА И ПОСТИГАНЕТО НА ДОБЪР КОЗМЕТИЧЕН ЕФЕКТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА.
ЦЕЛТА НА ТОВА КРАТКО РЪКОВОДСТВО Е ДА ПРЕДСТАВИ НЯКОИ ОСНОВНИ AСПЕКТИ НА МАМАРНАТА ПАТОЛОГИЯ  С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ЕЖЕДНЕВНИ ПРОБЛЕМИ В КЛИНИЧНАТА И МОРФОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА.
В ПОСЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ПАТОЛОГИЯТА НА ГЪРДАТА  И ОСОБЕНОСТИ НА ХИСТО- И ЦИТОМОРФОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, КОИТО ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА И РАЗБИРАНЕТО НА БИОПСИЧНИЯ ОТГОВОР И СА ЗНАЧИМИ В СВЕТЛИНАТА НА ОНКОПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ.