Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти

Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти

“ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ” – Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Авторски колектив: доц. д-р Н. Тоцев, дмнН. Михайлова, С. Габърска
първо издание, 79 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-117-5


Анотация:
Настоящият сборник с  алгоритми за извършване на рентгенографии на костите на долен и горен крайник съдържа най-често използваните в практиката центражи. Включени са и някои нови центражи, изисквани често от травматолози в последните години. Чрез сборника авторите са си поставили целта да изготвят учебно и практическо помагало по всички въпроси на правилното провеждане на рентгенографското изследване, което да служи на работещите вече рентгенови лаборанти, на новопостъпилите такива, студентите от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, а също така и на лекари-специализанти.
В кратка, стегната форма са представени всички детайли свързани с изпълнението на центража – от посрещането на пациента, подготовката му, позициониране, техника на снимане, настройка на данни до предаване на рентгенографията за разчитане. Всяка проекция е придружена от снимка за бързо ориентиране при позиционирането на пациента.
Изпълнението на всеки центраж по алгоритъм е критерий за  добре направена рентгенография и качество на рентгеновия образ. Професионалната компетентност предполага и високи изисквания към качеството и използване на техническите възможнасти.