Учебник по очни болести

Учебник по очни болести

“УЧЕБНИК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ” – учебник за студенти в  специалностите медицински сестри и акушерки
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Ч. Балабанов, дм
първо издание, 82 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-120-5


Анотация:
НАСТОЯЩИЯТ УЧЕБНИК СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНЕ УСВОЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ. БИ БИЛ ПОЛЕЗЕН И КАТО СПРАВОЧНИК ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ В ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ. ЕЖЕДНЕВНО В СВОЯТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ТЕ СА В ТЕСЕН КОНТАКТ С ПАЦИЕНТИТЕ И МОЖЕ ДА ЗАБЕЛЕЖАТ ДИСКРЕТНИ СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ НА РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЧНИ, КОИТО ЛЕКАРИТЕ ПОНЯКОГА ПРОПУСКАТ. НАПРИМЕР: ЗАТРУДНЕНО НОЩНО ЗРЕНИЕ, ЧЕСТО МИГАНЕ, ДВОЕНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ ОБРАЗ ПРИ ЧЕТЕНЕ ИЛИ СЛИЗАНЕ ПО СТЪЛБИ, МАЛКА РАЗЛИКА В КЛЕПАЧНИТЕ ЦЕПКИ НА ДВЕТЕ ОЧИ, ЛЕКО КРИВОГЛЕДСТВО В ОПРЕДЕЛЕНИ МОМЕНТИ, ДИСКРЕТНА ЕКСУДАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЛЪЗНИТЕ ТОЧКИ (ПРИ НОВОРОДЕНИ) И ДР. ПРИ ДОБРА ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ МОГАТ ДА БЪДАТ АКТИВНИ ПОМОЩНИЦИ В ДИАГНОСТИЧНИЯ И ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА БОЛНИТЕ.
ЗА ПО-ЛЕСНО УСВОЯВАНЕ УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ Е МАКСИМАЛНО СИНТЕЗИРАН, ТЕКСТЪТ Е ОПРОСТЕН И ОНАГЛЕДЕН С МНОГО ИЛЮСТРАЦИИ И СХЕМИ.
ОСНОВНИТЕ РАЗДЕЛИ НА УЧЕБНИКА СА: АНАТОМИЯ НА ЗРИТЕЛНИЯ АПАРАТ, ФИЗИОЛОГИЯ НА ЗРИТЕЛНАТА СИСТЕМА, РЕФРАКЦИЯ НА ОКОТО, МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ АПАРАТ И ОСНОВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОТО И ПРИДТЪЦИТЕ МУ.