Биофизика - Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка

Биофизика - Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка

“БИОФИЗИКА. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка”

Проф. М. Александрова и Мони Магрисо

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-149-6