Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека

Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека

“Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека”

доц. Мишел Израел, дм

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-162-5